Liturgiecommissie

De liturgiecommissie adviseert de kerkenraad –en zo nodig andere commissies- over alle zaken die met de vormgeving van erediensten en vieringen te maken hebben.
Startzondag
Zondag van de voleinding
Kerkelijke uitvaart
De commissie verzorgt de voorlichting aan de gemeente over eventuele veranderingen via het Mededelingenblad en/of door bijeenkomsten in het kader van Vorming en Toerusting.

Lopend avondmaal
Kerkelijke uitvaart
Aanschaf en gebruik beamer
De commissie kan een rol spelen bij voorbereiding en uitvoering van afzonderlijke erediensten/vieringen.

Muziekdienst
Veertigdagentijd
Advent en kerst
De commissie verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraad en doet daarom schriftelijk verslag aan de kerkenraad van haar vergaderingen. De commissie bestaat uit vijf leden. In ieder geval maken de predikant en een eventuele cantor/cantrix deel uit van de commissie.

Contactpersoon
J. de Visser-Davidse
Mail: scriba [at] pkn-serooskerke.nl
T 06 46741418