Eredienst

Datum: zondag 3 maart 2024
Diensten

10.00 uur, 3e zondag in de 40-dagentijd,
Ds. M. van Manen, Breskens.
Na de dienst koffie, thee en fris.