Eredienst

Datum: zondag 23 oktober 2022
Diensten

10.00 uur, viering Heilig Avondmaal,
ds. G. de Lang, Dordrecht
Na de dienst koffie, thee of fris