Diaconie

maar we organiseren ook vier keer per jaar bijeenkomsten voor 65+ers.

Ook organiseren we op Aswoensdag een sobere vastenmaaltijd, met dankdag zamelen we levensmiddelen in voor de Voedselbank en bij de spaaractie van de plaatselijke supermarkt kunnen mensen spaarzegels voor boodschappenpakketten bij ons inleveren, die we dan schenken aan de Voedselbank.

Bijeenkomst 65+
voor de voedselbank

Rondom Kerst krijgen alle gemeenteleden van 80+ een kerstattentie en samen met de andere gemeenten van Vier! brengen we een kerstattentie bij de bewoners van zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere. Rondom Pinksteren brengen we een attentie bij de gemeenteleden die in een verzorgingshuis wonen.

Verder zijn er nog niet zichtbare acties, zoals ondersteunen van Sociaal Zwakkeren samen met Vier! (omliggende kerkelijke gemeenten) en de sociale dienst.

Een heel andere activiteit is het samen met de basisschool organiseren van een kerstwandeling door het dorp.

Lees verder….