Commissies

Diaconie

Onze diaconie bestaat op dit moment uit 4 diakenen. Naast de normale diaconale taken is een diaken vertegenwoordigd in diverse commissies, zoals de commissies missionaire arbeid binnen- en buitenland, de commissie kerk van en voor het dorp, maar we organiseren ook
Lees meer ….

diakenen in de bediening
Stroskerksedag
Commissie missionaire arbeid binnenland

We houden ons bezig met het bevorderen en levend houden van de missionaire gedachte binnen de gemeente. Dit doen we door de bewoners en bezoekers van campings e.d. in Serooskerke en omgeving in de gelegenheid stellen op diverse manieren kennis te nemen van het evangelie van Jezus Christus en van de activiteiten van de Protestantse Gemeente in Serooskerke.
Lees meer

Commissie missionaire arbeid buitenland

De commissie missionaire arbeid buitenland wil namens de kerk gestalte geven aan de opdracht van missionaire arbeid wereldwijd. Dat doet zij door het inzamelen van geld voor diverse projecten van Kerk in Actie, een gezamenlijk project van de ZWO-groepen uit de Classis Delta of een zelf te kiezen doel.
Lees meer

Goededoelenmarkt
Spirituele wandeling Veere
Commissie vorming en toerusting

Deze commissie (ook wel bekend onder de naam KerkXtra) verricht werkzaamheden die in verband staan met het toerusten en opbouwen van de gemeente.
Lees meer

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft een tweeledige taak:
a. bezinning op vormen van liturgie
b. evaluatie van verschillende vieringen en erediensten
De uitvoering van deze taak omvat de volgende punten met enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren.
Lees meer

Dankdag 2021
Foto voor de flyer van de koffiemorgen

Werkgroep kerk van en voor het dorp

De werkgroep is in januari 2021 ingesteld door de kerkenraad met als doel initiatieven te onderzoeken die gestalte kunnen geven aan de wens om kerk van en voor het dorp te zijn. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in enkele activiteiten voor de hele dorpsgemeenschap.

We noemen: