Commissie vorming en toerusting

De commissie bestaat uit leden van de protestantse gemeenten van Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder en sinds kort van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder.  De werkzaamheden doet zij onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraden.

In ons reglement staat: ‘Alle gemeenteleden hebben vorming en toerusting nodig om in navolging van Christus dienstbaar te kunnen werken in de wereld’. 

De commissie zet jaarlijks een programma op van een twintigtal activiteiten waarbij wordt uitgegaan van o.a. de volgende onderdelen:

  • Bijbelstudie en gesprekken rondom een Bijbelgedeelte
  • geloofsopvoeding en specifieke vraagstukken hieromtrent
  • bezinning op actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief
  • andere godsdiensten en geloofsbewegingen
  • het organiseren van een leerhuis
  • bezoek andere geloofsgemeente (Synagoge, moskee, Koptische kerk)
  • retraiteweekend in een klooster

In september kunnen de mensen zich inschrijven voor de verschillende activiteiten.

Het is bijna altijd nog mogelijk om zich na september zich op te geven voor de activiteiten. In het programmaboekje vindt u de activiteiten en de mailadressen voor opgave.

Tevens geeft de commissie elk jaar een zgn. veertigdagentijdboekje uit. Met dit boekje – waarin per week aandacht wordt besteed aan de veertigdagentijd door middel van de preek van de leek, een gedicht, een lied, een verhaal, een bladzijde voor de kinderen en het onderwerp van de zondagse collecte – kunnen de gemeenteleden op weg naar Pasen.

Contactpersoon:
Han Lobbezoo
mail: hankie [at] zeelandnet.nl
T 0118-592033