Commissie missionaire arbeid buitenland

De commissie missionaire arbeid buitenland wil namens de kerk gestalte geven aan de opdracht van missionaire arbeid wereldwijd. Dat doet zij door het inzamelen van geld voor diverse projecten van Kerk in Actie, een gezamenlijk project van de ZWO-groepen uit de Classis Delta of een zelf te kiezen doel. Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals twee keer per jaar een goededoelenmarkt, een high tea en een zendingszondag. Een andere taak is het plaatselijk organiseren van de paasgroetenactie die tot doel heeft dat gemeenteleden een bemoedigende kaart schrijven, bestemd voor gevangenen over de hele wereld.

Contactpersoon:
Bert van den Broeke
mail: vdbroeke@zeelandnet.nl
T 06-38893668