Commissie missionaire arbeid binnenland

Activiteiten:

 • Elke nieuwe bewoner van Serooskerke krijgt van een van de leden van de commissie een welkomstbezoekje, welkomstfolder en een kleine attentie. Aan geïnteresseerden wordt een kerkblad en het programmaboekje van de commissie Vorming en Toerusting aangeboden.
 • Het organiseren van een Welkomstmaaltijd eens per 2 jaar voor nieuwe inwoners.
 • Organiseren van een openluchtdienst in de zomer na de Stroskerksedag.
 • Organiseren van activiteiten in en rond de Johanneskerk tijdens de Stroskerksedag (1e zaterdag van juli).
 • Verspreiden van een vakantiefolder op de campings in Serooskerke en omgeving waar vakantiegasten uitgenodigd worden voor de wekelijkse kerkdiensten en eventueel daaraan gekoppelde activiteiten.
 • Meedoen aan de kaartenactie van “Ark Mission”: dit houdt in kerstkaarten schrijven door gemeenteleden, kindernevendienst e.d. voor gevangenen en dak-en thuislozen in Nederland die “Ark Misson” en het Leger des Heils in december aan gevangenen en dak- en thuislozen overhandigen.
 • Verspreiden van een kerstfolder in Serooskerke met uitnodiging voor de diensten rond kerst en oud en nieuw.
 • Verspreiden van een paasfolder in Serooskerke met uitnodiging voor de Vespervieringen en de diensten rond Pasen.
 • Oliebollen verkoop op Oudejaarsdag voor een nader te bepalen doel.

 Plannen:

 • Samenwerken met andere commissies.
 • Nadenken over andere manieren om rand- en buitenkerkelijken te bereiken.
 • Het organiseren van een gedachtenis samenkomst rond Allerzielen.

Contactpersoon:
Lia Louwerse
mail: louwersecopy [at] zeelandnet.nl
T 0118-592462