Cantorij

De cantorij van Serooskerke bestaat uit 12 gemeenteleden. Ze komt gemiddeld één uur in de week bij elkaar om nieuwe liederen in te studeren die gezongen worden in de erediensten. Het kiezen van de liederen gebeurt meestal aan de hand een thema, zoals Kerst, Pinksteren, Avondmaal, of de Stille Week voor Pasen.

De functie van de cantorij is voornamelijk de liturgische ondersteuning, bijv. een gezongen Kyrië, drempelgebed, smeekgebed, rond avondmaal en doop. Ook wordt de gemeente ondersteund bij het aanleren van nieuwe liederen.

Contactpersoon:
Wim Krijger
Mail: wkryger [at] zeelandnet.nl
T 0118-561816