Beroepingscommissie

Beroepingscommissie

Begin 2023 is de beroepingscommissie actief aan de slag gegaan.

Dit zijn de mensen in de commissie:
Annelien Bij de Vaate (voorzitter), Han Lobbezoo (secretaris), Willem den Herder, Betsie Jobse, Han Wondergem, Eline van Wouwe, Ko Zweedijk.

Wie mogen we verwelkomen als onze nieuwe predikant?

De Protestantse gemeente Serooskerke (W.) zoekt een predikant voor 0,7 fte.

Serooskerke is een vriendelijk, groen dorp in de provincie Zeeland (gemeente Veere). Het ligt centraal op het eiland Walcheren en is prima bereikbaar. Er zijn verrassend veel voorzieningen, zee en strand liggen op fietsafstand. Opleidingen en werkgelegenheid zijn volop in de omgeving te vinden. De Johanneskerk vormt het hart van het dorp.

Wij zijn een:

 • pluriforme gemeente die middenin de dorpsgemeenschap wil staan met een heldere organisatievorm en een grote groep enthousiaste vrijwilligers;
 • gemeente die op zoek is naar inspiratie vanuit het evangelie, gericht op rechtvaardigheid, zorg voor de medemens en zorg voor de schepping;
 • gemeente waarin de eredienst essentieel is en er aandacht is voor alle gemeenteleden;
 • gemeente met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en werkgroepen.

Klik op de afbeelding hiernaast
om een filmpje met verschillende
activiteiten van de Johanneskerk
te bekijken.

Wij zoeken een v/m predikant (0,7 fte) die:

 • enthousiast en energiek samen met ons gemeente wil zijn;
 • met ons wil zoeken naar mogelijkheden om meer gemeenteleden, ook jonge gezinnen en kinderen, te betrekken bij het kerk-zijn;
 • gezien de opbouw van de gemeente, ook affiniteit heeft met de leefwereld van ouderen en hun geloofsbeleving;
 • voorgaat in erediensten en met ons zoekt naar diverse, laagdrempelige manieren van vieren en ontmoeten;
 • samen met pastorale medewerkers en wijkouderlingen vormgeeft aan het bezoekwerk en meedenkt over andere vormen van pastoraat;
 • samen met gemeenteleden zoekt naar activerende vormen van catechese, soms samen met gemeenteleden of met predikanten van omliggende dorpen
 • zowel via schriftelijke als digitale communicatiemiddelen regelmatig met de gemeenteleden communiceert;
 • positief betrokken is bij het proces tot voortzetting van samenwerking met gemeenten in omringende dorpen;
 • samen met ons actief uitvoering geeft aan onze missie om kerk te willen zijn voor het hele dorp.

De Johanneskerk is in 2020 helemaal gemoderniseerd. De gebouwen en technische voorzieningen zijn up to date. De kerkzaal is multifunctioneel ingericht zodat er naast kerkdiensten ook ander activiteiten kunnen worden gehouden, zoals b.v. ontmoetingsruimte na begrafenissen, maaltijden, concerten. Een uitgebreide profielschets en meer informatie van de gemeente vindt u hieronder en verder op deze site.

Informatie
U kunt informatie over onze kerkelijke en burgerlijke gemeente vinden op deze site en op de pagina Links.

Voor nadere mondelinge inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie: Annelien Bij de Vaate, tel.: 06-46151897 of via de secretaris: Han Lobbezoo, serooskerke@zeelandnet.nl.

Belangstelling?
Wij stellen het op prijs uw sollicitatiebrief en cv uiterlijk 1 februari 2024 te ontvangen.

U kunt de correspondentie richten aan: Han Lobbezoo, Poortstraat 22, 4353 BJ Serooskerke of per mail  serooskerke@zeelandnet.nl.

Deze personeelsadvertentie, de profielschets en het beleidsplan van onze gemeente zijn hieronder als documenten te lezen.

Personeelsadvertentie

Profielschets

Beleidsplan