De banken van voor de herinrichting
Die Kirchenbänke bevor die Renovierung