ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor onze gemeente en diaconie.
De invulling van het jeugdwerk in onze gemeente wordt gedaan door de jeugdcentrale, welke onder financiële verantwoordelijkheid staat van de het college van kerkrentmeesters.
Evenzo staat de commissie missionair arbeid binnenland onder financiële verantwoordelijkheid van de diaconie van onze gemeente.

Klik hier voor de ANBI gegevens van de gemeente.
Klik  hier voor de ANBI gegevens van de diaconie.