De mensen van de Johanneskerk maken deel uit van een open geloofsgemeenschap, waar iedereen zich welkom mag weten. Met elkaar proberen we het christelijk geloof te verstaan, te beleven en er uit te leven. Het werk in de gemeente vindt plaats in dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.

De Protestantse Gemeente Serooskerke wenst voor alle leden een veilige gemeente te zijn en de kerkenraad heeft dit verwoord in een beleidsnotitie.
De kerkenraad heeft een overeenkomst afgesloten met twee vertrouwenspersonen die door gemeenteleden desgewenst kunnen worden benaderd.
De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn: Anneloes Steglich, email: alsteglich@gmail.com, tel. 06-27073657 en Jaap Lukasse, email: jaap.lukasse@gmail.com, tel. 06-14732625

Bijwonen kerkdienst

Vanaf zondag 27 februari is het reserveren voor de dienst niet meer nodig. Ook is het dan niet meer noodzakelijk om binnen mondkapjes te dragen en wordt het anderhalve  meter afstand houden afgeschaft.
Wij adviseren u wel om de basisregels zoals handen wassen en thuis blijven bij klachten te handhaven.

Wilt u om reden van een kwetsbare gezondheid of om andere redenen toch op anderhalve meter met een veilig gevoel kunnen zitten, dan kunt u plaatsnemen in de  (historische) banken achterin de kerkzaal.

De kerkdiensten vinden plaats in de Johanneskerk
Heeft u vervoer naar de kerkdienst nodig, kijk dan hier
De diensten zijn online te volgen op Kerkdienstgemist.nl
Verder zijn ze ook nog steeds te beluisteren via de kerktelefoon.