Protestantse Gemeente Serooskerke

Als kerk willen we een open geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom mag weten. Met elkaar proberen we het christelijk geloof te verstaan, te beleven en er uit te leven. Het werk in de gemeente vindt plaats in dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.

Deze site geeft informatie over de opbouw van onze gemeente, waar we voor staan, de activiteiten die worden georganiseerd en bij wie u/je terecht kunt voor nadere inlichtingen. Kijk gerust rond en aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hier vindt u ook de ANBI gegevens.
Met deze link komt u bij onze privacyverklaring.

Nieuws

Door de Coronacrisis zullen er tot 1 juni geen erediensten in de kerk zijn. Wel is het de bedoeling om tot die tijd door te gaan met het uitzenden van een online ochtendgebed vanuit de Petruskerk. Mogelijk zijn er wijzigingen in de lijst van gastvoorgangers. Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Vanuit de Petruskerk verzorgt ds. Marga Haas op zondag 24 mei om 10.00 uur een digitale dienst.
Luister mee naar het Morgengebed

Schema autovervoer naar de kerk

Beleidsplan 2020 - 2023

Kerk Xtra 2019-2020 Programmaboekje Vorming en Toerusting