De mensen van de Johanneskerk maken deel uit van een open geloofsgemeenschap, waar iedereen zich welkom mag weten. Met elkaar proberen we het christelijk geloof te verstaan, te beleven en er uit te leven. Het werk in de gemeente vindt plaats in dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.

De Protestantse gemeente Serooskerke wenst voor alle leden een veilige gemeente te zijn en de kerkenraad heeft dit verwoord in een beleidsnotitie.
De kerkenraad heeft een overeenkomst afgesloten met twee vertrouwenspersonen die door gemeenteleden desgewenst kunnen worden benaderd.
De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn: Anneloes Steglich, email: alsteglich@gmail.com, tel. 06-27073657 en Jaap Lukasse, email: jaap.lukasse@gmail.com, tel. 06-14732625

De kerkdiensten vinden plaats in de Johanneskerk
Heeft u vervoer naar de kerkdienst nodig, kijk dan hier
De diensten zijn online te volgen op Kerkdienstgemist.nl
Verder zijn ze ook nog steeds te beluisteren via de kerktelefoon.

Klik hier voor het programmaboekje Kerk Xtra 2023-2024

Hier vindt u het 40-dagenboekje

De 1e dienst in de vernieuwde kerkzaal (tijdens corona)